Mechanische beveiliging

Mechanische beveiliging is de meest voorkomende beveiliging voor woonhuizen en bedrijfspanden in Nederland. Hierbij kunt u denken aan goed hang- en sluitwerk, rookmelders en andere mechanische middelen. Goede mechanische beveiliging (hang- en sluitwerk) is de eerste stap voor een optimale beveiliging van uw woonhuis of uw bedrijfspand. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een veelvoorkomend certificaat bij de mechanische beveiliging van uw pand. Alleen goed hang- en sluitwerk volstaat tegenwoordig echter niet meer om ongenodigd bezoek buiten te houden. Mechanische beveiliging is alleen voldoende met het oog op het afsluiten van een inboedelverzekering bij uw verzekeraar. Alleen zou dat niet het doel moeten zijn; een lage premie betalen voor een inboedelverzekering, terwijl u een grote kans heeft dat er bij u wordt ingebroken.

"Een goed slot is niet voldoende"

Uit onderzoek blijkt dat inbrekers gemiddeld 30 seconden nodig hebben om een goed slot te kunnen forceren. Met een beter slot, duurt het wat langer, maar wanneer u niet thuis bent, maken die paar minuten die een inbreker extra nodig heeft om binnen te komen geen verschil.

We maken bij de mechanische beveiliging van uw woonhuis of bedrijfspand onderscheid tussen inbraakbeveiliging, brandbeveiliging en overvalbeveiliging.