Mechanische brandbeveiliging

Mechanische brandbeveiliging

Wanneer u denkt aan het mechanisch beveiligen van uw woonhuis of bedrijfspand, zult u waarschijnlijk het eerst denken aan inbraakbeveiliging. Meestal schiet een goede brandbeveiliging er dan bij in, terwijl dit ook zeer belangrijk is! TNS NIPO heeft onderzocht wat brandschade gemiddeld per keer kost. Deze schade ligt rond de €24.000,-. Ook blijkt dat bij ongeveer 7.000 woningen jaarlijks brand ontstaat. Maar er valt niet alleen financiële schade te betreuren, want gemiddeld vallen er jaarlijks ook 40 dodelijke slachtoffers als gevolg van brand in woonhuizen of bedrijfspanden.

Rookschade

In de meeste gevallen richt de rook die vrijkomt bij brand meer schade aan dan de brand zelf. Hier dient dan ook wezenlijk rekening mee worden gehouden wanneer u uw woonhuis of bedrijfspand wilt beveiligen tegen brand.

Er zijn een aantal mechanische beveiligingsmiddelen om u beter te beveiligen tegen brand. Wij hebben deze voor u op een rijtje gezet:

Brandblusser

Een brandblusser is een eenvoudige mechanische brandbeveiliging voor uw woonhuis of bedrijfspand. Dit apparaat is in staat een kleine brand te doven. Er zijn verschillende soorten brandblussers met verschillende soorten blusmiddel. Veel voorkomende blusmiddelen zijn:

 1. Water
  • Voordeel: goedkoop, koelend effect, onbeperkte aanvoer mogelijk
  • Nadeel: vorstgevoelig, gevaarlijk bij benzinebrand 
 2. Poeder 
  • Voordeel: groot blussend vermogen, geschikt voor veel branden, niet vorstgevoelig 
  • Nadeel: nevenschade elektrische apparatuur, overgebleven poeder moet met een industriële stofzuiger worden verwijderd en kan bij aanraking met de huid diarree veroorzaken. 
 3. Schuim 
  • Voordeel: mengt lucht met water en poeder waardoor er een nevel ontstaat, lange blusduur, erg geschikt voor woonhuis en bedrijfspand. 
 4. Koolstofdioxide 

Brandgasmelders

Een brandgasmelder detecteert bepaalde soorten moleculen die vrij kunnen komen bij een brand. De meeste brandgasmelders zijn gericht op koolstofmonoxide of koolstofdioxide. Het voordeel van een brandgasmelder ten opzichte van een rookmelder is dat deze alleen reageert wanneer bepaalde moleculen aanwezig zijn. Dit betekent dat een brandgasmelder dus ook geschikt is voor stoffige plaatsen in het woonhuis of bedrijfspand. Een ander voordeel is dat ze ook kunnen reageren wanneer een cv-ketel of een geiser niet meer goed werkt. Een nadeel van een brandgasmelder is dat deze relatief duur kan zijn.

Hittemelders

Er zijn verschillende soorten hittemelders. Deze zijn relatief erg goedkoop doordat ze erg eenvoudig zijn. Een nadeel van hittemelders is, is dat ze pas vrij laat alarm slaan. De meest gebruikte hittemelders zijn:

Rookmelders/brandmelders

Een rookmelder waarschuwt de mensen die aanwezig zijn in een woonhuis of bedrijfspand door middel van een luid alarm. Dit alarm gaat af zodra er rookdeeltjes worden gedetecteerd die wijzen op brand. Een rookmelder dient zo hoog mogelijk in een ruimte te worden geplaatst, omdat rook lichter is dan lucht en de rook bij een brand daarom naar boven zal stijgen.

Bestel uw rookmelders en andere brandveiligheidproducten op AlarmMarkt.nl

CO melder

Terug naar overzicht